Actie in Marikenstraat tijdens klimaattop in Katowice

Deze maand vindt de zoveelste klimaattop plaats in Katowice, Polen. Voor ons is duidelijk dat regeringen en grote bedrijven niet bereid zijn om tot echte oplossingen te komen. Daarom komen we, samen met miljoenen andere mensen wereldwijd, zelf in actie. Wij willen:

  • 100% schone energie en fossiele brandstoffen blijven in de grond
    Een omslag in ons denken en doen is niet alleen noodzakelijk, maar ook mogelijk! Geen loze beloften en groene imago’s, maar concrete bindende afspraken.
  • slachtoffers van de klimaatcrisis helpen
    Oorlog, honger en uitbuiting zijn onlosmakelijk verbonden met de klimaatcrisis. De grenzen dichtgooien is de ogen sluiten voor deze problemen. Vrede, eerlijke handel en solidariteit zijn de oplossing.
  • een politiek systeem dat deze uitdagingen kan waarmaken
    De grootste bedrijven, de machtigste landen en de rijkste mensen hebben de klimaatcrisis veroorzaakt. Zolang zij het voor het zeggen hebben, zal er niets wezenlijks veranderen. Klimaatverandering vraagt om systeemverandering.

Wil je meedoen? In Nijmegen zijn we pas gestart met een nieuwe groep voor klimaatactie. We willen regelmatig acties en activiteiten organiseren. Neem contact op via: contact(at)klimaatactienijmegen.nl